Quay lại danh sách tài nguyên

NGHIÊN CỨU VÀ TIẾNG ANH

Cuộc phỏng vấn sẽ kiểm tra kiến ​​thức công dân và khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của bạn. Dưới đây là một danh sách tổng hợp các tài nguyên để giúp bạn học tập. Hầu hết các tổ chức thành viên của Naturalize Charlotte cũng cung cấp các buổi học và lớp học cho Bài kiểm tra Công dân và Bài kiểm tra Tiếng Anh, và chúng tôi khuyến khích bạn kết nối với các tài nguyên họ cung cấp.

Screen Shot 2019-07-17 at 6.50.42 PM.png

Ứng dụng học tập USCIS

CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU DÂN SỰ

TỔNG QUAN KIỂM TRA

KIỂM TRA THỰC HÀNH

VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU KIỂM TRA

CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH

KIỂM TRA THỰC HÀNH TIẾNG ANH

VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH