TÀI NGUYÊN

Trong tất cả các bước của quy trình n hóa, bạn có thể kết nối với các tài nguyên và chương trình từ các tổ chức thành viên của Naturalize Charlotte để giúp bạn trên con đường trở thành công dân.

BẮT ĐẦU

01

KẾT NỐI VỚI TỔ CHỨC

Charlotte là nơi có nhiều tổ chức nhằm giúp đỡ trong quá trình nhập tịch. 

02

XÁC NHẬN ĐẶC BIỆT

Tìm hiểu về các yêu cầu để nộp đơn xin nhập tịch thông qua nhập tịch.

03

YÊU CẦU GIẤY

Điều hướng các hình thức cần thiết để hoàn thành ứng dụng của bạn.

04

TÌM HIỂU VỀ PHỎNG VẤN

Là một phần của quy trình nhập tịch, bạn sẽ được một nhân viên USCIS phỏng vấn.

05

LỚP HỌC VÀ CÔNG TRÌNH

Các lớp học và hội thảo là những cách tuyệt vời để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và tìm hiểu về quy trình.

06

NGHIÊN CỨU VÀ TIẾNG ANH

Cuộc phỏng vấn sẽ đánh giá các kỹ năng công dân và tiếng Anh và có rất nhiều tài liệu để giúp bạn chuẩn bị.