Quay lại danh sách tài nguyên

TÌM HIỂU VỀ PHỎNG VẤN

Sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện và điền vào tất cả các giấy tờ cần thiết, bước tiếp theo là phỏng vấn nhập tịch. Dưới đây là một video thông tin được cung cấp bởi USCIS để giúp bạn tìm hiểu về cuộc phỏng vấn.

VIDEO THÔNG TIN USCIS

PHỎNG VẤN GIÚP VÀ TỔNG QUAN

BƯỚC TIẾP THEO:

Cuộc phỏng vấn sẽ bao gồm một bài kiểm tra kiến ​​thức công dân và khả năng tiếng Anh của bạn. Các tổ chức thành viên của Naturalize Charlotte tổ chức các lớp học để giúp bạn học tập và chúng tôi đã biên soạn lịch hiển thị thời gian và nơi bạn có thể tìm thấy các lớp học và hội thảo gần bạn trên trang "Tham dự Lớp học và Hội thảo". Bạn cũng có thể học trực tuyến và bạn có thể xem danh sách các tài nguyên được biên soạn của chúng tôi trên trang "Học công dân và tiếng Anh".