Xem các sự kiện, lớp học và hội thảo sắp tới từ các tổ chức phi lợi nhuận làm việc với cộng đồng người tị nạn và người nhập cư của Charlotte ở một nơi! Tổ chức thành viên Charlotte nhập tịch sẽ cập nhật trang này thường xuyên với các sự kiện theo lịch trình.

SỰ KIỆN SẮP TỚI

LỊCH HÀNG THÁNG

LỊCH