Xem các sự kiện, lớp học và hội thảo sắp tới từ các tổ chức phi lợi nhuận làm việc với cộng đồng người tị nạn và người nhập cư của Charlotte ở một nơi! Tổ chức thành viên Charlotte nhập tịch sẽ cập nhật trang này thường xuyên với các sự kiện theo lịch trình.

SỰ KIỆN SẮP TỚI

LỊCH HÀNG THÁNG

LỊCH

NATURALIZE

CHARLOTTE

KHÁCH

See something that doesn't look right? Let us know

Guests from the Naturalize Charlotte Group: Login to the Group Portal here. City employees: Login to the City Portal here.

TÀI NGUYÊN

TÌNH NGUYỆN