IMG_3662.jpg

TRONG KHOẢNG

Naturalize Charlotte là một nhóm các tổ chức hỗ trợ trong nỗ lực hợp tác nhằm tăng cường nhập tịch giữa các cư dân đủ điều kiện thông qua việc phổ biến thông tin, các lớp học, hỗ trợ cộng đồng và tình nguyện. Foster Harris và William Harris đã tạo ra trang web Naturalize Charlotte để cung cấp một trung tâm thông tin và tài nguyên trung tâm để hỗ trợ những người muốn nhập tịch thành Công dân Hoa Kỳ tại Charlotte, Bắc Carolina. Nhóm Naturalize Charlotte và trang web Naturalize Charlotte đều đóng vai trò là lực lượng thống nhất trong cộng đồng - thiết lập sự phối hợp giữa các tổ chức phi lợi nhuận và kết nối các  tình nguyện viên  và khách hàng với các tổ chức.

TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

City-of-Charlotte-PrimG-Vert_small.png
Screen Shot 2019-10-09 at 3.44.34 PM.png
8591014_640x640.jpeg

TRONG KHOẢNG

MICA%20Portrait_edited.jpg

T. 123-456-7890

FOSTER HARRIS
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

Foster Harris co-founded Naturalize Charlotte and built the Naturalize Charlotte website with his twin brother, William, as a high school student at Charlotte Country Day School. He is currently a student at Washington and Lee University.

MICA%2520Portrait_edited_edited.png

T. 123-456-7890

WILLIAM HARRIS
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

William Harris co-founded Naturalize Charlotte and built the Naturalize Charlotte website with his twin brother, Foster, as a high school student at Charlotte Country Day School. He is currently a student at Haverford College.

T. 123-456-7890

EMILY YAFFE
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

Emily Yaffe is the City of Charlotte's Immigrant Integration Specialist. She has supported the creation of Naturalize Charlotte since its inception and currently oversees the Naturalize Charlotte project since it was transferred into the City's hands.

TRONG KHOẢNG

From the Naturalize Charlotte blog: read the story of how Foster and William Harris got involved to create Naturalize Charlotte to address naturalization-focused needs in Charlotte's international community after learning about the naturalization process from their Spanish teacher.

 
NATURALIZE CHARLOTTE IN THE NEWS:
Wsoctv.png
Screen Shot 2020-04-04 at 5.57.54 PM.png
Screen Shot 2020-04-04 at 6.00.46 PM.png
NATURALIZE CHARLOTTE ON SOCIAL MEDIA:
 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube